FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

Gäsp, nu blir det så där tråkigt

Men det måste vara med här.

Om du inte har lust eller ork att läsa dem, är det okej för mig.

Jag lovar dig att vi gör allt vi kan för att hålla våra kunder nöjda. Vi har faktiskt aldrig behövt hänvisa till våra handelsvillkor. Tack och lov. 

Men här är de i alla fall – varsågod ♥︎ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

1. Användning
1.1
Alla produkterleveranser från Basicclean.se sker på grundval av dessa försäljnings- och leveransvillkor, bindande för alla leveranser mellan parterna och därmed åsidosätter alla avtal och sedvänjor som strider mot villkoren, inklusive villkor som utarbetats och lämnats in av köparen, om inte annat anges i orderbekräftelsen som skickats av köparen.

2. Ingående av avtal
2.1
Köparen blir tidigast skyldig till de av Köparen avgivna erkännanden, oavsett hur dessa betecknas, när Basicclean.se har skickat sin orderbekräftelse. Basicclean.se är berättigad till, fram till orderbekräftelsen har kommit till Köparens kännedom, att återkalla de av Basicclean.se skickade erkännanden.

3. Priser
3.1
Alla priser, inklusive priser enligt Basicclean.se prislistor, är dagspriser, exklusive moms, andra offentliga avgifter och fraktkostnader. Basicclean.se förbehåller sig rätten att ändra prislistor och katalogmaterial med 30 dagars varsel.

3.2
Om det under perioden fram till leverans sker prisökningar i produktions- och leveranskostnader, inklusive i leverantörernas priser, har Basicclean.se rätt att justera priset för sådana dokumenterade kostnadsökningar.

3.3
Alla priser anges i svenska kronor (SEK) och visas både med och utan moms.

4. Leveransvillkor
4.1
Leverans sker på köparens valda adress eller till det valda ombudet, och lossningen sker enligt köparens anvisningar, vilket innebär att köparen ansvarar för att alla förhållanden vid lossningsplatsen är lagliga och åtkomliga.

4.2
Försändelsen sker i standardemballage. 

4.3
Returnering av produkter och emballage kan endast ske efter skriftlig överenskommelse och inom 14 dagar samt sker då på köparens bekostnad. Vid återbetalning dras den ursprungliga fraktkostnaden av, och köparen betalar även denna fraktkostnad. För paket som inte tas emot betalas alla fraktkostnader av kunden, både returfrakten till Basic Clean och frakten för återleverans.

4.4
Leverans är gratis till ett utlämningsombud eller en företagsadress vid köp för över 499 SEK inklusive moms. Om beställningen är mindre än 499 kr är fraktkostnaderna 48,75 respektive 61,25 beroende på vald fraktmetod. 

4.5
Om du bor på en adress på en icke broförbunden ö kan det ske att du bli kontaktad och debiterad extra fraktkostnad. Detta sker naturligtvis enligt överenskommelse mellan kunden och Basic Clean.

4.6
Du kan förvänta en leveranstid på 1-3 arbetsdagar m.m. Annan information finns på produktsidan.

5. Betalningsvillkor

5.1
Köparen kan välja att betala med kort eller banköverföring. 

5.2
Visa betalkort är säkrad med SSL och verifierad av PBS, vilket innebär en säker och krypterad anslutning. Beloppet dras först när varan skickas från vårt lager.

5.3
Vid banköverföring skall beloppet sättas in på IBAN: xxxxx och SWIFT: xxxxx

 

5.4 
Vi drar beloppet från ditt konto först när varorna lämnar vårt lager.

Om du har valt banköverföring skickar vi varorna först när vi har registrerat din betalning på vårt konto.


 1. Garanti/ansvar/reklamation
  6.1
  Garantin omfattar endast produkter som bevisligen är defekta i väsentliga avseenden. Garantin gäller endast om produkterna förvaras på rätt sätt och används av köparen på ett korrekt sätt och för sitt avsedda ändamål i enlighet med de bifogade specifikationerna. Basicclean.se ansvarar inte för defekter och fel som orsakas av felaktig lagring, användning eller sammansättning av produkter som inte tidigare godkänts av Basicclean.se.

  6.2
  Om produkten har betydande fel eller brister är Basicclean.se skyldig och har rätt att - efter eget gottfinnande - avhjälpa felet, ersätta produkten, ge ett proportionellt prisavdrag eller betala ersättning. Köparen har inte rätt att hävda några ytterligare rättigheter. Basicclean.se:s skadeståndsansvar är begränsat till fakturabeloppet för den defekta produkten, och Basicclean.se kan under inga omständigheter hållas ansvarig för indirekta förluster, såsom utebliven vinst, rörelseförluster eller följdförluster för tredje part. 

  6.3
  Ansvarsperioden löper ut 36 månader efter försäljningsdagen.

  7. Force majeure
  7.1
  Basicclean.se är inte ersättningsskyldig för underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter om Basicclean.se kan bevisa att detta beror på ett hinder som Basicclean.se inte kan råda över, t.ex., men inte begränsat till, krig, krigsliknande situationer, eldsvåda, strejk, lockout, export- eller importförbud, embargo, försenad eller felaktig leverans från leverantörer, produktionsstopp, brist på energi eller transportmöjligheter.

  7.2
  I detta fall har Basicclean.se rätt att förlänga leveranstiden i enlighet med detta eller att häva avtalet. Så snart hindret har upphört är var och en av parterna skyldig enligt avtalet, om inte Basicclean.se tidigare har sagt upp avtalet. En försening på mer än sex månader ger endera parten rätt att säga upp avtalet.

  8. Reklamations-och undersökningsskyldighet
  8.1
  Köparen är skyldig att undersöka produkten omedelbart efter mottagandet samt reklamera eventuella fel inom 8 dagar efter mottagandet.

  8.2
  Om ett fel uppstår under garantiperioden är köparen skyldig att reklamera det omedelbart och inom 8 dagar efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts.

  8.3 Om köparen inte iakttar de angivna tidsfristerna förlorar han rätten att göra anspråk på felet.

  9. Produktansvar
  9.1
  Produktansvaret regleras av de bestämmelser som gäller enligt produktansvarslagen. I den mån inget annat följer av tvingande rättsliga regler kan Basicclean.se inte hållas ansvarig för någon ytterligare skada. Basicclean.se kan inte hållas ansvarig för förlust av vinst eller annan indirekt förlust, i den mån detta inte följer av tvingande lagregler.

  9.2
  I fall där BasicClean.se hålls ansvarig utöver ovanstående ansvar skall köparen hålla BasicClean.se skadelös.

  10. Produktinformation och ändringar
  10.1
  De tekniska specifikationerna i katalogmaterialet är av vägledande karaktär och Basicclean.se tar inget ansvar för fel i detta material. All information och alla uppgifter i detta material, inklusive prislistor, är bindande endast i den utsträckning som parterna uttryckligen har kommit överens om.

  10.2
  Basicclean.se förbehåller sig rätten att göra ändringar i designen och specifikationerna för de sålda produkterna, förutsatt att ändringarna inte försämrar köparens möjligheter att använda produkterna.

  11. Lagen om skiljeförfarande
  11.1
  Eventuella tvister som uppstår i samband med leveranser från Basicclean.se ska avgöras i enlighet med dansk lag..

  11.2
  Alla tvister som eventuellt uppstår i samband med leveranser från Basicclean.se skall avgöras av domstolen i Aalborg.

 

Gå till webbshop

Cookie- och integritetspolicy

Introduktion
När du besöker vår webbplats samlas information om dig in som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet av de annonser som visas på webbplatsen. Om du inte vill att information skall samlas in bör du radera dina cookies (se vägledning) och avstå från att använda webbplatsen. Nedan har vi förklarat vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies
Hemsidan använder "cookies", som är textfiler som lagras på din dator, mobil eller liknande enhet för att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod, t.ex. virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se vägledningen: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du raderar eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

Hemsidan innehåller cookies från tredje part, som i varierande grad kan omfatta följande:

 • Google AdWords
 • Google analyticsa
 • Instagram
 • Facebook
 • Partner Ads
 • Youtube

Syftet med coockies i vår nätbutik:

 • Teknisk funktionalitet, så att vi kommer ihåg dina inställningar
 • Trafikmätning, så att vi vet hur många som besöker vår webbshop
 • Målinriktning av annonser, så att vi kan visa dig de annonser som vi anser vara mest relevanta och hur ofta samma annons visas.

 

 Personuppgifter

Generellt
Personuppgifter är all information som på ett eller annat sätt kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar en rad olika typer av information. Detta sker till exempel när du får tillgång till innehåll, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, på annat sätt använder tjänsterna eller gör inköp via webbplatsen.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av information: ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du uttryckligen samtycker till detta och anger informationen själv, behandlar vi också: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsuppgifter. Detta sker vanligtvis i samband med att du skapar en inloggning eller gör ett köp.

Klarna

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

 

Säkerhet
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Ändamål
Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig annonser som sannolikt är relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar och för att tillhandahålla de tjänster du har begärt, t.ex. att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringsperiod
Uppgifterna sparas under den period som lagen tillåter och vi raderar dem när de inte längre behövs. Perioden beror på informationens art och orsaken till lagringen. Det är därför inte möjligt att ge en allmän tidsram för när information raderas.

Utlämnande av information
Uppgifter om din användning av hemsidan, vilka annonser du får och eventuellt klickar på, geografiskt läge, köns- och ålderssegment m.m. lämnas ut till tredje part i den mån dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter som är inblandade i avsnittet "Cookies" ovan. Informationen används för att rikta reklam.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för att lagra och behandla uppgifter. De behandlar uppgifterna enbart för vår räkning och får inte använda dem för sina egna syften.

Utlämnande av personuppgifter som namn och e-post etc. kommer endast att ske om du samtycker till det. Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder som kan erbjuda ett adekvat skydd för dina uppgifter.

Insikt och klagomål
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan också när som helst invända mot användningen av uppgifter. Du kan också återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Detta kan göras genom att kontakta: [email protected]. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Dataskyddsmyndigheten.

Utgivare
Hemsidan ägs, administreras och publiceras av:

Basic Clean v/Louise Grønhøj Nielsen
Aalborgvej 32, DK-9575 Terndrup
Tel. +45 70222123
Mail [email protected]
VAT: DK31685001

© Basic Clean - All Rights Reserved